Länsirannikon chowien jäseneksi voit liittyä ottamalla yhteyttä sähköpostiosoitteeseemme lrchowit@gmail.com. Alayhdistyksen jäsenyys edellyttää yleensä aina myös pääyhdistyksen jäsenyyttä. Pääyhdistyksen jäseneksi voit liittyä Chowchow-yhdistyksen nettisivun kautta. 

Jäsenmaksut 2018 

Vuosijäsen 8 euroa
Perhejäsen 4 euroa
Kannattava jäsen 5 euroa 

Jäsenmaksu on maksettava ennen kunkin vuoden helmikuun loppua.

Vuosijäseneksi haluava ilmoittautuu alaosastolle ja vahvistaa samalla voimassa olevan jäsenyytensä CCY:ssä. LRC:n vuosijäsenellä on yhdistyksen säännöissä lueteltujen oikeuksien ja velvollisuuksien lisäksi oikeus toimikunnan kulloinkin päättämiin jäsenetuihin ja -alennuksiin.

Perhejäseneksi katsotaan vuosijäsenen kanssa samassa taloudessa asuva, perheeseen kuuluva henkilö. Perhejäseneksi haluava ilmoittautuu alaosastolle ja vahvistaa samalla voimassa olevan perhejäsenyytensä CCY:ssä. LRC:n perhejäsenellä on yhdistyksen säännöissä lueteltujen oikeuksien ja velvollisuuksien lisäksi oikeus toimikunnan kulloinkin päättämiin jäsenetuihin ja -alennuksiin.

Kannattaviksi jäseniksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö ja oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka tukee alaosaston toimintaa. Kannatusjäsenen ei tarvitse olla pääyhdistyksen jäsen, ja siksi hänellä on vain oikeus osallistua alaosaston järjestämiin tilaisuuksiin ja käyttää niissä puheoikeutta.

Chow chow –yhdistyksen ja sitä kautta myös LRC:n ja muiden alaosastojen jäsenyyteen liittyvät asiat on kokonaisuudessaan esitetty Chowchow-yhdistyksen kotisivulla kohdassa YHDISTYS/Yhdistyksen säännöt.